Web
Analytics
VI. ARNO TRAIL SPRINT RACE - KALBAIXOKO MENDI LASTERKETA - Lasterketak.eus VI. ARNO TRAIL SPRINT RACE - KALBAIXOKO MENDI LASTERKETA - Lasterketak.eus

VI. ARNO TRAIL SPRINT RACE – KALBAIXOKO MENDI LASTERKETA

20130908_ArnoTrailSprintRace.jpg

Kalbaixoko Kofradiak herri proba hau antolatzen du, eta haren asmoa Mutrikuko KALBAIXO auzoa eta hango inguruak ezagutaraztea da, beti natura errespetatuz.
.
IBILBIDEA / RECORRIDO: 

ARAUDIA – REGLAMENTO:

1. EGUNA ETA ORDUA: Kalbaixoko Mendi Lasterketa Mutrikun jokatuko da (Gipuzkoa), 2013ko irailaren 13. Irteera goizeko 11:00etan izango da, Kalbaixo plazan, baselizaren ondoan. 
Distantzia: 7,56 Km 

2. IBILBIDEA: Marrazkia ikusi. Ibilbidea

3. PARTAIDETZA: Lasterketan edozeinek parte har dezake, federatuek nahiz federatu gabekoek, baina 18 urte beteta eduki behar dituzte. Gehienez 150 korrikalari har dezakete parte, betiere arauak betez gero.

4. MAILAK: Seniorra eta Beteranos eta biak 2tan banatzen dira: Maskulino eta femenino.

5. IZEN EMATEAK: Izena abiapuntuan eman behar da, 9:30etatik aurrera. Behin ordaindu eta gero, ez da dirua bueltatuko, parte hartzaileak ez korritzea erabakitzen badu.
Antolatzaileek esaten duten webguneetan ere eman daiteke izena.

6. PREZIOA: Ordaintzeko prezioa 12€ federado, 15€ ez federado, eurokoa izango da, Inkripzioa herrikrosa.eus eta proban parte hartzeko, aseguratuta egoteko eta antolatzaileek eskaintzen dituzten zerbitzu guztiak erabiltzeko eskubidea ematen du.

Korrikalariak proba aurreko egunetan bere izena parte hartzaileen artean azaltzen dela ziurtatu beharko du.
Ordainketa probaren aurreko egunetan egin beharko da.
Korrikalariak ziurtatu beharko du, halaber, ordaindu izana ageri dela zerrendan izenaren ondoan. Zerrendan ordaindu gabe daukala ageri bada, ordainketaren agiria aurkeztu beharko du lasterketaren egunean. Bestela, egun horretako prezioa ordaindu beharko du.

7.SARIAK:
MUTILAK NESKAK
1º 100 €+txapela 100 €+txapela
2º60 € 60 €
3º 40 € 40 €

1ºMUTRIKUARRA
AFARIAK ETA OPARIAK ZOZKETATUKO DIRA PARTEHARTZAILE
GUZTIEN ARTEAN

8. ZENBAKIEN BANAKETA: Abia puntuan.

9. KONTROLAK: Antolatzaileek kontrolguneak jarriko dituzte, eta handik pasatu behar da.
Proba bukatzeko gehienezko denbora ordu bat eta 30 minutukoa izango da.

10. EDATEKO LEKUAK: Gutxienez puntu 1 egongo da.

11. OSASUN ZERBITZUAK: Leku estrategikoetan sorosleak izango dira.

12. LAGUDU ISTRIPURTAN: Parte hartzaileek istripuetan lagundu behar dute, eta arazoen berri eman kontrolguneetan, halakorik izanez gero.
13. ERANTZUKIZUNA: Antolatzaileek ez dute erantzukizunik parte hartzaileek gauzak galduz gero eta istripuak izan edo gaizki jokatuz gero. Parte hartzaileek erantzungo dute beren buruari edo besteei kalte eginez gero.

14. ARGAZKIAK: Antolatzaileek ateratako argazkiak publikatzeko eskubidea daukate.

Parte hartzaile guztiek arauak onartuko dituzte. Hemen jasota ez dagoena Euskal Mendi Federazioaren arauen arabera izango da.

1.FECHA Y LUGAR: Kalbaixoko Mendi Lasterketa se celebrará en Mutriku
(Gipuzkoa) el 13 de Septiembre de 2015, salida 11.00 de la mañana desde la plaza de Kalbaixo,
junto a la ermita. Distancia: 7,56 Km 

2.RECORRIDO: Ver perfil. Ver recorrido 

3.PARTICIPACION En la carrera podrán participar todos los atletas, federados o no federados,
que tengan 18 años cumplidos, hasta un máximo de 150 participantes siempre que se atengan a este
reglamento.

4.CATEGORÍAS: Senior y Beteranos y ambos se dividen en 2: Masculina y femenina.

5.INSCRIPCIONES: Las inscripciones se efectuará en la misma salida a partir de las 9:30 . Una vez
abonada la inscripción, no se devolverá su importe si el participante decide no correr la prueba.
También se podrá inscribirse mediante paginas web acreditadas por la organización.
6.PRECIO: La cuota de inscripción herrikrosa.eus 12€ federado, 15€ no federado y el importe de la inscripción da derecho a participar en la
prueba, seguro de responsabilidad civil , además de hacer uso de todos los servicios establecidos por la
organización para los participantes.

El atleta deberá de comprobar que su nombre figura en la lista de inscritos antes del día de la prueba.
El pago deberá de realizarse antes del día de la prueba.
El atleta deberá comprobar que su nombre figura como “pagado” en el listado. De no ser así, el día de la carrera, deberá de presentar el justificante del pago o deberá de pagar el precio de inscripción del día de la prueba.

7:PREMIOS:
HOMBRES MUJERES
1º 100 €+txapela 100 €+txapela
2º 60 € 60 €
3º 40 € 40 €
1ºMUTRIKUARRA 
SE SORTEARAN CENAS EN RESTAURANTES DE MUTRIKU Y OTROS
REGALOS ENTRE LOS PARTICIPANTES

8.ENTREGA DE DORSALES: En la salida antes de la prueba.

9.CONTROLES: La organización establecerá puntos de control, siendo obligatorio el paso por los mismos,
El tiempo máximo a emplear en la prueba es de 1 hora y 30 minutos.

10.AVITUALLAMIENTOS: Al menos habrá 1 punto.

11.ASISTENCIA SANITARIA Se dispondrá de servicios de Socorro en los puntos más estratégicos.

12. AUXILIO EN ACCIDENTES: Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que
necesiten ayuda, así como a informar de cualquier percance en los controles de paso.

13. RESPONSABILIDAD: La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente,
negligencia, así como de los objetos de cada participante. Los participantes serán responsables de todo
perjuicio que puedan causarse a si mismos y a terceros.

14. FOTOGRAFÍAS : La organización se reserva el derecho de publicar las fotografías.

Todo aquel o aquella que participe en la prueba acatará estas normas. Aquello que no esté recogido
aquí, se resolverá conforme al reglamento establecido por la Federación Vasca de Montaña para las
carreras de montaña.

INFORMAZIO GEHIAGO – MÁS INFORMACIÓN:

[email protected]

ARGAZKIAK / FOTOS 2012

Event Details
  • Hasiera data
    2015-09-13 11:00
  • Helbidea
    MUTRIKU, GIPUZKOA
Event Tags
Artxibo
Event Search