Web
Analytics
III. ENDOIAKO MENDI LASTERKETA - 2015 - Lasterketak.eus III. ENDOIAKO MENDI LASTERKETA - 2015 - Lasterketak.eus

III. ENDOIAKO MENDI LASTERKETA – 2015

20130922_EndoiakoMendiLasterketa.jpg

​ENDOIAKO III. MENDI LASTERKETA

ARAUDIA – REGLAMENTO:

2.015ko Iraileak 20 
11:00 ordua
8.600 metro 
Ikustea profila
Sariak emango dira.

Hamaiketakoa eta parte-hartzaile guztientzako kamisetak.
Dutxak..(Zestoako Kiroldegia)
Itziar (Pilotaleku aldatuz)

10 inscripcion-aren prezioa €-a www.herrikrosa.eus
Probako egunean izen-emateak 13€ kostatuko dira.
Izen-emateak, 30 minutu probaren hasiera baino lehen, itxiko dira

Atletak bere izena dagoela probako eguna baino lehen inskribatutakotako zerrendan egiaztatu behar izango du.
Ordainketa probako eguna baino lehen egin behar izango da.
Atletak bere izenak suposatzen duela egiaztatu behar izango du bezala zerrendan "ordainduta". Horrela ez izatekotan, karrerako egunean, ordainketako frogagiria aurkeztu behar izango du edo probako egunaren izen-emate prezioa ordaindu behar izango du.

ARAUDIA.

1.- KATEGORIAK
Atleta zaharrago 18 urteko guztiek parte hartu ahal izango dute. 

2.- SEGURTASUNA.
Antolaketak Erantzukizun Zibileko eta Istripuko asegurua du. Gurutze Gorriaren aldetik asistentzia zerbitzua edo DYA egongo da. Antolaketak parte-hartzaileei gomendatzen die, kiroletako jardueratik ondorioztatutako arriskuak parte-hartzaile guztia onartuz, probaren aurreko azterketa medikoa jasatea.

3.- SEINALEAK.
Ibilbidea eta kilometroak ikusgai ondo egongo dira adierazleak behar bezala kartelez seinaleak jarrita.

4.- KONTROLAK.
Antolaketak kontrol-puntu 1 ezarriko du, pausoa nahitaezkoa beragatik izanez.

5.- HORNIDURAK.
Hornidura-puntua helburuan ukango da. 

6.- SAILKAPENA.
Antolaketak karrerako kronometrajea eramango du eta parte-hartzaileek 30 minutu ukango dituzte edozein kexatarako sailkapenen argitalpenetik, zeinetatik aurrera emaitzak ofizial egingo direnerako.

7.- SARIAK.
3etarako gizon-kategorietan eta emakumeengan sailkatutako lehen garaikurrak
1. – Garaikurra 
2. – Garaikurra. 
3. – Garaikurra. 

8.- INGURUMENA.
Guztien beharra izango da hondakinak kontrol-areatik kanpo botatzea saihestuz ingurunea babestea. Halako efektura, zabor edukiontzi bat jarriko da 25etara eta hornidura 50 metrotara. Oinarrizko arau honen ez betetzea deskalifikazio-arrazoia izango da lasterkarien aldetik. 

9.- IBILBIDEAREN SEGURTASUNA.
Antolaketak gordetzen du karrera ordezko ibilbideagatik desbideratzea eta kontuan hartzen dituen aldaketak baldintzatzaile desberdinen arabera egoki egitea eskubidea, probaren etenaldia bezala baldintza meteorologikoak behartzen badute ezinbestez, beti Karrera-Batzordearen aurreko akordioa.

10.- ISTRIPUETAKO LAGUNTZA.
Parte-hartzaileak daude laguntza behar duten min hartutakoak laguntzera, baita ere kontroletako edozein ezbeharretako iragaitzaz informatzera behartuta.

11.- ERANTZUKIZUNA.
Antolaketak zirkuitu barruan erregistra dadila egingo du istripu haren arduraduna, baina lasterkariko, baita ere parte-hartzaile bakoitzaren arrazoietako zabarkeriagatiko istripurik egotekotan erantzukizun guztia gainbeheratzen da, eta efektu hauetara ukango du kontsigna-zerbitzuaren helburuan. Parte-hartzaileak hari berrak eragin diezaioketen kalte guztiko arduradunak izango dira eta hirugarren.

12- PARTE-HARTZAILE-KOPURUA.
Parte-hartzaile-kopuru handiena: 150.

13.- ARAUDIAREN ONARPENA
Partea hartzeagatik, parte-hartzaile guztiek, oraingo araudia onartzen dute. Ez aurrez ikusitako guztia EMF-eko araudian estudiatuko da. 
661184749 Telefono-a edozein galderatarako deitzea

Dia 20 de Septiembre de 2.015
Hora 11:00 am 
Distancia 8.600 metros.
Ver perfil
Se otorgarán premios.

Almuerzo y camisetas para todos los participantes.
Duchas (Polideportivo de Zestoa)
Itziar ( vestuarios del fronton).
Precio de la inscripcion 10€ en www.herrikrosa.eus
El día de la prueba las inscripciones costarán 13€. 
Se cerrarán las inscripciones, 30 minutos antes del comienzo de la prueba

El atleta deberá de comprobar que su nombre figura en la lista de inscritos antes del día de la prueba.
El pago deberá de realizarse antes del día de la prueba.
El atleta deberá comprobar que su nombre figura como “pagado” en el listado. De no ser así, el día de la carrera, deberá de presentar el justificante del pago o deberá de pagar el precio de inscripción del día de la prueba.

REGLAMENTO.

1.- CATEGORIAS.
Podrán participar todos los atletas mayores de 18 años. 

2.- SEGURIDAD.
La organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil y Accidente. Habrá servicio de asistencia por parte de la Cruz Roja o DYA. La organización recomienda a los participantes someterse a un reconocimiento médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva.

3.- SEÑALIZACIÓN.
El recorrido y los kilómetros estarán debidamente señalizados con carteles indicadores bien visibles.

4.- CONTROLES.
La organización establecerá 1 punto de control, siendo obligatorio el paso por el mismo.

5.- AVITUALLAMIENTOS.
Se dispondrá de punto de avituallamiento en meta. 

6.- CLASIFICACIÓN.
El cronometraje de la carrera lo llevará la organización y los participantes dispondrán de 30 minutos desde la publicación de las clasificaciones para cualquier reclamación, a partir de la cual se harán oficiales los resultados.

7.- PREMIOS.
Trofeos para los 3 primeros clasificados en categorías de hombres y mujeres
1.- Trofeo 
2.- Trofeo. 
3.- Trofeo. 

8.- MEDIO AMBIENTE.
Será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera del área de control. A tal efecto, se colocará un contenedor de basura a 25 y 50 metros del avituallamiento. Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma elemental por parte de los corredores. 

9.- SEGURIDAD DEL RECORRIDO.
La organización se reserva el derecho a desviar la carrera por un recorrido alternativo y hacer las modificaciones que considere oportunas en función de los diferentes condicionantes, como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan por fuerza mayor, siempre previo acuerdo del Comité de Carrera.

10.- AUXILIO EN ACCIDENTES.
Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que necesiten ayuda, así como a informar de cualquier percance en los controles de paso.

11.- RESPONSABILIDAD.
La organización se hará responsable de aquel accidente que se registre dentro del circuito, pero declina toda responsabilidad en caso de accidente por negligencia del corredor, así como de los objetos de cada participante, porque a estos efectos dispondrá en meta de un servicio de consigna. Los participantes serán responsables de todo perjuicio que puedan causarse a sí mismos y a terceros.

12- NÚMERO DE PARTICIPANTES.
Número máximo de participantes: 150.

13.- APROBACION DEL REGLAMENTO.
Todos los participantes, por el hecho de tomar parte, aceptan el presente reglamento. Todo lo no previsto será estudiado en el reglamento de la EMF. 
Llamar para cualquier pregunta Telefono 661184749

 

Event Details
  • Hasiera data
    2015-09-20 11:00
  • Helbidea
    ENDOIA, GIPUZKOA
Event Tags
Artxibo
Event Search